nguyenphuongmai.3011 6/18/2023 5:24:07 PM
Một vật rơi tự do từ độ cao 10m so với mặt đất. Chọn mốc thế năng tại mặt đất. Lấy g = 10m/s2. Ở độ cao nào so với mặt đất thì vật có thế năng bằng động năng?

Câu Hỏi Liên Quan